Vi er ID psykoterapeuter:

Vi er uddannet ID psykoterapeuter ved ID Academy ved Ole Vadum Dahl. ID for Identitet for Integrativ Dynamisk. Vi tager udgangspunkt i dig, før vi f.eks anvender en bestemt metode. Dvs. vi arbejder med flere forskellige metoder helt afhængigt af, hvem vi sidder overfor, og hvad der bliver spurgt om hjælp til. I står for Integrativ dvs. inkludererende og rummende. Anerkendelse er vigtig for, at det der udfordrer eller blokerer bliver set, så det derpå kan komme i bevægelse og forvandle sig til det, der er behov for dybest set. D står for Dynamisk, hvilket vil sige, at vi arbejder kreativt og åbent afhængigt af, hvad der sker i mødet og i nuet.

Vi har lært at arbejde gennem 3 lag af identitet: Det yderste lag kalder vi det REAKTIVE lag, som består af alle de forskellige roller og former vi antager i forhold til en situation, det KREATIVE lag, hvor vi er blevet mere bevidste om vores roller og former og inderst inde det 3 lag: ESSENSEN af hvem du er helt inde bag hjertet uafhængigt af tid og sted og situationer. ID står også for Identitet, da det grundlæggende er et spørgsmål om at blive mere bevidst om egen identitet, hvad vi identificerer os med? Hvem er jeg? Her kan hjertet hjælpe os med at finde helt ind til de svar, som giver dyb mening for os hver især.

Hjertet og os:

Hjertet har en forbindende kraft, det er herfra, vi kan forbinde os til andre. Derfor giver det dyb mening for os at arbejde med grupper. Det er her, vi selv har oplevet og gjort erfaringer med de største forandringer og forvandlinger hen mod at bliver mere hel og fri. Ved at blive bedre og bedre til at møde hinanden fra hjertet kan vi sammen finde ind til den ressource, som du måske har mistet kontakten til. Ved at arbejde med hjertet, vælger vi, at gå direkte bag om det du måske er bange for. Der hvor al din kraft og styrke er gemt, det er vigtig for at blive bygget op på ny helt inde fra kernen i dig.

Hvorfor grupper?

Gruppeforløb er baseret på den erfaring, at mange af de problemer, vi har i vores liv, kan forstås og ses i vores forskellige forhold til andre mennesker. Fra vi er helt små begynder vi at danne billeder af os selv udfra de mennesker vi møder, specielt de mennesker vi jo som små er afhængige af. Den første gruppe vi oplever er oftest vores nære familie, derpå vores skoleklasse, venne- gruppe osv. Vi danner med tiden et billede af os selv, får en følelse af os selv (selvfølelse) i forhold til andre mennesker, hvordan andre er overfor os og hvordan vi har det med andre. F.eks ses det ofte at symptomer som depression, angst, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse kan være knyttet til utilfredsstillende forhold til vigtige andre (som vi oftest på en eller anden måde har været afhængige af for at få vores behov opfyldt). Grupper vil specielt være egnede til at belyse denne type problemer. I gruppeforløb får man også en unik mulighed for at prøve sig selv af i forhold til andre i et trygt og åbent forum. Det er ofte i sig selv helende at høre andres historier og derved få mulighed for at “spejle” sig i andre, se sig selv i forhold til andre og opdage hvor meget vi egentlig har til fælles specielt der, hvor vi har følt os helt alene.